Choose language

CSR


DK COMPANY HAS BECOME A MEMBER OF BCI

We are a proud Member of The Better Cotton Initiative/BCI.
By choosing cotton products from DK Company you’re supporting responsible cotton production
through the The Better Cotton Initiative/BCI.
What is BCI? Read more here

Wij geloven in een win-win relatie

Wij geloven stellig dat wij succesvol zijn doordat wij onze personeelsleden in staat stellen om te groeien binnen ons bedrijf en doordat we win-win relaties creëren met onze zakelijke partners.

Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat iedereen die betrokken is bij het ontwerpen, produceren en verkopen van onze producten, het plukken van de katoen en het verven van de stof met eerbied en respect wordt behandeld en dat alle moeite wordt gedaan om te zorgen dat nationale én internationale wetgeving op het gebied van mensenrechten en arbeidsrecht wordt nageleefd.

Een ethische toevoerketen

Onze werkzaamheden met ethisch ketenmanagement concentreren zich rond ons lidmaatschap van BSCI. Wij gebruiken de Gedragscode van BSCI om onze eisen voor verantwoord ondernemen te communiceren.
De BSCI Code of Conduct gaat uit van de ILO conventies en de Global Compact en Guiding Principles van de VN.

BSCI is een platform voor bedrijven om hun werk op het gebied van duurzaamheid te delen. Het platform wordt ook gebruikt als een gemeenschappelijke aanpak om zo de invloed in de leverketen te vergroten en tegelijkertijd een audit-moeheid te voorkomen.

BSCI is voor ons echter slechts de minimumvereiste om zaken te mogen doen met DK Company. Door partnerschap en het opbouwen van capaciteit binnen onze leverketen kunnen we echt verschil maken in de wereldwijde leverketen.

Wij kennen de boer die onze katoen geplukt heeft of de vrouw die onze kleding gemaakt heeft niet, maar we willen altijd graag meer leren en onze invloed in onze leverketen vergroten.
We stellen ons bescheiden op ten opzichte van onze verantwoordelijkheden en werken elke dag aan het vergroten van onze kennis over onze leverketen en zorgen voor goede en eerlijke arbeidsvoorwaarden en de bescherming van het milieu.

Bangladesh

Ja, we produceren enkele van onze kledingstukken in Bangladesh. We hebben het Bangladesh Veiligheidsakkoord ondertekend en werken zo actief mee aan het verbeteren van de industrie in het land.

Toen we onze handtekening onder het Akkoord zetten namen we onze verantwoordelijkheid voor:

- het behoud van ons inkoopvolume in Bangladesh om de banen van de miljoenen arbeiders in de kledingindustrie daar veilig te stellen.
- transparantie inzake onze werkzaamheden in het land en aanmelding van alle fabrieken waarmee we samenwerken voor het inspectieprogramma van het Veiligheidsakkoord.
- meehelpen aan het oplossen van de kwesties die uit het inspectieprogramma naar voren komen
- het oprichten van arbeiderswerkgroepen om aan te moedigen en te ondersteunen dat de stem van de arbeiders wordt gehoord.

Ethische Inkoop

We vragen van al onze leveranciers om op dezelfde manier te werken met hun leverketen en dezelfde eisen te stellen als wij doen. Al onze leveranciers hebben onze Vereisten voor Ethische Inkoop ondertekend.

DK Company is zich ervan bewust dat we geen eisen kunnen stellen aan onze leveranciers zonder te kijken naar onze eigen aanpak en sourcing-methoden. We willen steeds beter worden in ethische sourcing en werken momenteel aan het vergroten van het bewustzijn in het bedrijf zodat iedereen begrijpt welke invloed ze hebben op het bereiken van een meer ethische leverketen.

Stakeholderdialoog

Wij willen maatschappelijk verantwoord ondernemen door samen te werken met onze stakeholders en deel te nemen aan discussies over enkele belangrijke kwesties waar de wereldwijde textiel-leverketen voor staat. Als bedrijf alleen kunnen we niet zo veel doen, daarom vinden we het heel belangrijk om een goede dialoog met onze stakeholders te voeren. Dit is ook de reden dat we er in 2014 voor hebben gekozen om lid te worden van het Deense handelsinitiatief (DIEH).

Sociale Verantwoordelijkheid in Denemarken

Het is ons beleid om altijd te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers. We zijn ervan overtuigd dat gelukkige, gezonde en gemotiveerde mensen een voorwaarde zijn voor zakelijk succes.

Wij stimuleren een werk-leven-balans. Dat is terug te vinden in ons beleid voor flexibele arbeidsuren en onze investering in begeleiding van het privé- én professionele leven van al onze medewerkers.

DK Company is een bontvrije retailer

In 2012 besloot DK Company om een bontvrij bedrijf te worden.

We hebben een Dierenwelzijnsbeleid, dat wordt ondertekend door onze leveranciers, waarbij we mulesing en het levend plukken en villen van dieren afwijzen. Daarnaast eisen we dat het leer dat we gebruiken uitsluitend afkomstig is van dieren die voor de levensmiddelenindustrie worden gefokt.

Chemische restricties

We hebben onze eigen chemische restricties, waarmee we de gevaarlijke chemicaliën in onze kleding en/of in de productie beperken. De chemische restricties zijn opgesteld ter bescherming van de arbeiders die met de chemicaliën werken, van onze klanten die de kleding dragen en vooral ook van het milieu.

Ons testprogramma helpt ons om te controleren dat onze eisen worden nageleefd.

We kunnen niet alles testen voor al onze producten. Daarom maken we voor elke collectie een handmatige risicowaardering en selecteren voor de tests enkele kledingstukken, waarvan we denken dat ze een groot risico met betrekking tot chemicaliën inhouden.

Onze producten worden getest als productiemonsters. Wanneer ze niet door de test komen, zullen ze niet op hun uiteindelijke bestemming (de winkels) aankomen totdat ze voldoen aan de normen uit onze Chemische restricties.